วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

เป็นโรครักษาไม่หายทำอย่างไร

คำถาม
ถ้าหากคุณหมอเขียวป่วยแล้วรักษาไม่หายคุณหมอทำอย่างไร

คำตอบ
" อย่าหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลย ใจผมเนี่ยนะต่อให้ผมไม่ได้อะไรดีๆ ในโลกใบนี้นะ แค่ผมไม่ต้องเป็นคนชั่วผมก็ดีใจมากแล้ว แค่นี้ จะไม่ต้องให้ลาภยศสรรเสริญ

แค่ผมไม่ต้องทำบาปอีกต่อไปในชีวิตได้มีโอกาสทำดีพอแล้ว
ผมก็ไม่ต้องทุกข์อะไร ผมก็พอแล้ว ไม่ต้องไปได้อะไรมากหรอก แค่เราเป็นคนหยุดชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสเราก็สบายใจแล้ว เพราะเรากำหนดตัวเราได้ แต่การจะได้อะไรๆ มา เรากำหนดไม่ได้ เรามีความสุขกับสิ่งที่เรากำหนดได้ดีกว่า แค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะที่ได้บำเพ็ญไป

ถ้าผมต้องเจ็บต้องป่วยนะ ในใจส่วนตัวผมแล้วมันไม่หายสมมุติ
ผมว่า แค่ผมไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตใดๆ ก่อนตายผมก็พอใจแล้ว
ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก่อนตายก็พอใจแล้ว แม้มันจะต้องตายเพราะชีวิตไม่ต้องเบียดเบียน ทำบาปเพิ่มแค่นี้พอใจแล้ว

ถามว่าผมมีความสุขมั๊ย... มีความสุขใช่มั๊ย แค่ผมไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ย
ผมก็มีความสุขแล้ว แล้วถามว่าผมกำหนดได้มั๊ย...สิ่งนี้ทำได้มั๊ย...ทำได้
แต่การจะหาย/ไม่หายกำหนดไม่ได้ใช่มั๊ย เราก็เอาที่เราทำได้ซิ สิ่งที่เราเห็นด้วยปัญญาของเรา ถ้าเราได้ทำดีเราก็มีความสุขแล้วชีวิต เราก็ทำดีชั่วไม่ทำทำแต่ดี

แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้ว เราคิดแค่นี้จิตใจก็ผ่องใสแล้วใช่มั๊ย...แค่นี้ก็ดีมากแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น