วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โรคความดัน เบาหวาน ไขมันพอกตับ

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
บรรยาย โดย หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน
วิเคราะห์โรคความดัน เบาหวาน ไขมันพอกตับ
(ตอนที่ 1 ความดันโลหิตสูง)
               มาดูกลไกทางวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ สังเคราะห์รวมกัน เพื่อที่จะเข้าใจความจริงของโรคภัยไข้เจ็บให้ชัดยิ่งขึ้นนะครับ จากนั้นช่วงท้ายไม่แน่ใจว่าจะทันไหม ถ้าทันก็จะวิเคราะห์พฤติกรรมร้อน พฤติกรรมเย็น โดยแยก พฤติกรรมร้อน พฤติกรรมเย็น แล้วก็รวมไปเป็นสูตรสรุปให้ฟังกัน เอาเป็นว่าช่วงนี้เรามาวิเคราะห์เป็นโรคๆ ที่สำคัญ ดังนี้
              ความดันโลหิตสูง เกิดจากมีพิษข้อใดข้อหนึ่งใน ๙ ข้อนั้นเข้าไปในร่างกายของเรา เมื่อเข้าไปในชีวิตของเรา ทำให้จิตวิญญาณสั่งประสาทอัตโนมัติ ไขสันหลังให้เบ่งตัว บีบเอาพิษออก โดยเฉพาะพิษนั้นมันตกค้างอยู่ที่หัวใจและหลอดเลือดมาก จิตวิญญาณเป็นตัวสัญญา สั่งให้หัวใจบีบตัวแรงเพื่อขับพิษออกไป เมื่อหัวใจบีบตัวแรง ความดันโลหิตก็จะขึ้น นี่คือความดันโลหิตสูง เมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นมากๆ เส้นเลือดในสมองก็แตกได้ อาจเป็นอันตรายอีกหลายอย่างนะครับ 

              แล้วจะรักษาแบบแพทย์วิถีธรรม ทำอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่าดับทุกข์ให้ ดับที่เหตุ ดับเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ดับเกิดสุขขึ้น เพราะฉะนั้น ต้นเหตุคือ มีพิษ เราก็ต้องระบายพิษออกซะ แล้วใส่สิ่งที่สมดุลร้อน เย็นเข้าไป เมื่อเราระบายพิษออกด้วยวิธี ๙ ข้อ ยา ๙ เม็ดครับ ร่างกายเราก็ไม่มีพิษต้องบีบ ออก จิตวิญญาณจะสั่งให้หัวใจของเรานั้น คลายตัว เพราะไม่ต้องบีบเอาพิษออกแล้ว ทำให้ความดันลดลง เค้าก็บีบตัวแค่เอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้น เพราะจิตเค้ารู้ว่าจะเอาเลือดไปเลี้ยงเท่าไหร่อย่างไร เมื่อความดันโลหิตลดลง ก็หายไปจากโรคความดันโลหิตสูงได้ นี่คือความดันก็เป็นเช่นนี้นะครับ ก็รักษาไม่ยากอะไร 
               คนจำนวนมากของเราจึงหยุดยาความดันโลหิตสูงได้นะครับ ในการกินยาเป็นไง 
วิเคราะห์นิดหนึ่ง การกินยา ยาก็ไปสั่งหัวใจ สั่งระบบประสาท สั่งหัวใจอย่าบีบตัวแรง อยากบีบเอาพิษออก ตกลงหัวใจก็ไม่บีบตัว เอาพิษออก ก็บีบตัวแค่พอดี กดหัวใจไว้ เสร็จแล้วพอพิษมากเข้าๆๆ เป็นไง ร่างกายทนไม่ได้ ชีวิตทนไม่ได้ พอทนไม่ได้ สั่งหัวใจบีบตัวเลย ไม่ต้องไปฟังยา บีบตัวแรงๆเลย เราจะตายอยู่แล้ว พิษเต็มไปหมดอยู่แล้ว ก็สั่งให้หัวใจบีบตัวแรงๆ พอสั่งให้หัวใจบีบตัวแรงความดันก็ขึ้นอีก ยาก็เอาไม่อยู่ หมอก็เปลี่ยนยาตัวใหม่แรงกว่าเดิม กดหัวใจ แรงกว่าเดิม แต่ต้นเหตุไม่แก้หรอก กดหัวใจแรงกว่าเดิมอีก ก็หยุดได้สักพักหนึ่ง 
               แต่ใส่พิษเข้าไปเรื่อยๆ ความเครียด อาหารรสจัด อาหารเนื้อสัตว์ และ มลพิษต่างๆ ใส่เข้าไปไม่รู้จบ ไม่รู้แล้ว ใส่เข้าไปมากเข้าๆ ชีวิตทนไม่ได้ จิตวิญญาณสั่งเลย หัวใจบีบตัวแรงๆอย่าไปฟังยา บีบเอาพิษออกเลย เราจะตายแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้แหละ หมอก็เปลี่ยนยาไปเรื่อยๆ จนสุดท้าย ไม่มียาตัวไหนเอาอยู่ 
             ความดันขึ้น เส้นเลือดในสมองแตกตาย กินไปรอให้เส้นเลือดในสมองแตกตาย เท่านั้นจริงๆ ไตวายอย่างนี้เป็นต้น กินไปมากๆ สารพิษก็ไม่ได้แก้ ยาก็เป็นพิษ ทำลายสมอง ทำลายประสาท ไต หัวใจ ทำลายไต พังหมด สุดท้ายไตวายอีก ทำลายไต ก็ไตวาย เพราะว่ายาเป็นเคมีทำลายไตอยู่แล้ว เคมีเหล่านั้นพิษเดิมก็ทำลายไตอยู่แล้ว เคมีก็ทำลายไตเสร็จแล้วก็รวมกันไปทำลายไต ไตก็วาย ก็ฟอกไต ก็เท่านั้นเอง ฟอกไตบ้าง เส้นเลือดในสมองแตกตายบ้าง มีโรคแทรกซ้อนเยอะแยะต่างๆบ้าง การที่ไม่ดับทุกข์ที่ต้นเหตุทุกข์ไม่มีวันดับ พระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าดับทุกข์นั้น เอเสมะวะโคทันโย ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ทางอื่นไม่มีที่จะพาให้พ้นทุกข์ คือ สัมมาอารยมรรคมีองค์ ๘ เป็นอริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ รู้ว่าดับทุกข์ต้องดับที่เหตุ อื่นจากนี้ไม่มี ท่านตรัสอย่างนี้เลย ถ้าไม่ดับที่เหตุ ทุกข์ก็ไม่ดับ เอ้าจบไปเรื่องความดันโลหิตสูง


สนใจฟังบรรยายได้ที่ลิงค์ http://www.youtube.com/watch?v=u7OdbW0j9Oc&feature=plcp
ถอดเทป โดย คุณยุพิน ชัยเวชสกุล ขออนุโมทนาในการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้


สนใจศึกษาข้อมูลแพทย์วิถีธรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.morkeaw.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น